特许经营

Điều kiện đăng ký nhượng quyền

ƯU ĐIỂM CỦA MUA NHƯỢNG QUYỀN:

1. Ưu điểm lớn nhất là giảm thiểu rủi ro khi đầu tư

2. Có lợi thế khi đàm phán với nhà cung cấp

3. Thương hiệu được khách hàng nhận biết và tin dùng

CÁC LOẠI PHÍ CỦA NHƯỢNG QUYỀN

- Phí nhượng quyền ban đầu: bao gồm quyền sử dụng tên và hệ thống sản xuất, điều hành, đôi khi bao gồm cả việc đào tạo theo chế độ, những thủ tục, tài liệu hướng dẫn, và một số chi tiết phụ trợ khác. Phí này không gồm những thứ như: tài sản cố định, bàn ghế, bất động sản.

- Phí thành viên: Ngoài phí nhượng quyền, bên mua còn phải trả một loại phí khác gọi là Phí thành viên (royalty fees) hay những khoản thanh toán khác theo thỏa thuận để tiếp tục kinh doanh. Phần chi phí này thường được trích ra từ doanh thu bán hàng, nhưng cũng có thể là một khoản xác định.

LIÊN HỆ

Nhà hàng Hancook

Chi nhánh:

1. 316-318 Hải Phòng, Đà Nẵng
2. 01 Núi Thành - Hải Châu - Đà Nẵng
3. Khu L4 Tầng 4 VINCOM Center Đà Nẵng

Điện thoại:

0236 346 357

Email:

hancook@gmail.com

特许经营登记表

汉城泡菜

第一个和中间的名字
名称
生日
联系电话
E-mail
Facebook 个人
商业和职业史
其他专业优势
当前每月收入能力
项目预计投资额
区域注册为代理商
为什么选择我们投资?
为什么选择我们投资?
回家.

注册接收每月促销

只需输入您的电子邮件,我们将更新您的最新优惠!