Franchise

Điều kiện đăng ký nhượng quyền

ƯU ĐIỂM CỦA MUA NHƯỢNG QUYỀN:

1. Ưu điểm lớn nhất là giảm thiểu rủi ro khi đầu tư

2. Có lợi thế khi đàm phán với nhà cung cấp

3. Thương hiệu được khách hàng nhận biết và tin dùng

CÁC LOẠI PHÍ CỦA NHƯỢNG QUYỀN

- Phí nhượng quyền ban đầu: bao gồm quyền sử dụng tên và hệ thống sản xuất, điều hành, đôi khi bao gồm cả việc đào tạo theo chế độ, những thủ tục, tài liệu hướng dẫn, và một số chi tiết phụ trợ khác. Phí này không gồm những thứ như: tài sản cố định, bàn ghế, bất động sản.

- Phí thành viên: Ngoài phí nhượng quyền, bên mua còn phải trả một loại phí khác gọi là Phí thành viên (royalty fees) hay những khoản thanh toán khác theo thỏa thuận để tiếp tục kinh doanh. Phần chi phí này thường được trích ra từ doanh thu bán hàng, nhưng cũng có thể là một khoản xác định.

LIÊN HỆ

Nhà hàng Hancook

Chi nhánh:

1. 316-318 Hải Phòng, Đà Nẵng
2. 01 Núi Thành - Hải Châu - Đà Nẵng
3. Khu L4 Tầng 4 VINCOM Center Đà Nẵng

Điện thoại:

0236 346 357

Email:

hancook@gmail.com

Franchise Registration Sheet

Jangcook

First and middle names
Name
Birthday
Tel
E-mail
Facebook personal
Business and career history
Other specialized strengths
Current income capacity monthly
Estimated investment capital for the project
Area registered as an agent
Why you choose us to invest?
Why you choose us to invest?
Go back home.

Registration to receive monthly promotions

Just enter your email and we will update you to the latest offers!