Contact

Contact

Thông tin liên hệ

 

1. 316-318 Hải Phòng -Thanh Khê - Đà Nẵng

2. Khu L4 Lầu 4 Vincom - Ngô Quyền - Đà Nẵng

 SĐT:  (+84) 0236 3531 318

-45 Lê Hồng Phong - Hải Châu - Đà Nẵng

- HongDae BBQ Garden Hội An (Coming soon)

 SĐT: (+84) 0236 3532 139

-44 Phan Châu Trinh - Hội An

 

                         

Registration to receive monthly promotions

Just enter your email and we will update you to the latest offers!