창업안내

Điều kiện đăng ký nhượng quyền

ƯU ĐIỂM CỦA MUA NHƯỢNG QUYỀN:

1. Ưu điểm lớn nhất là giảm thiểu rủi ro khi đầu tư

2. Có lợi thế khi đàm phán với nhà cung cấp

3. Thương hiệu được khách hàng nhận biết và tin dùng

CÁC LOẠI PHÍ CỦA NHƯỢNG QUYỀN

- Phí nhượng quyền ban đầu: bao gồm quyền sử dụng tên và hệ thống sản xuất, điều hành, đôi khi bao gồm cả việc đào tạo theo chế độ, những thủ tục, tài liệu hướng dẫn, và một số chi tiết phụ trợ khác. Phí này không gồm những thứ như: tài sản cố định, bàn ghế, bất động sản.

- Phí thành viên: Ngoài phí nhượng quyền, bên mua còn phải trả một loại phí khác gọi là Phí thành viên (royalty fees) hay những khoản thanh toán khác theo thỏa thuận để tiếp tục kinh doanh. Phần chi phí này thường được trích ra từ doanh thu bán hàng, nhưng cũng có thể là một khoản xác định.

LIÊN HỆ

  • Nhà hàng HongDae BBQ & Beer

       Địa chỉ: 45 Lê Hồng Phong-Hải Châu-Đà Nẵng

  • Nhà hàng Hancook

          Chi nhánh:

        1. 316-318 Hải Phòng, Đà Nẵng
        2. Khu L4 Tầng 4 VINCOM Center Đà Nẵng

Điện thoại:

0236 3531 319

Email:

hancook@gmail.com

프랜차이즈 등록 용지

홍대 바베큐 & 맥주

첫 번째 및 중간 이름
이름
생일
전화
E-mail
Facebook 개인
비즈니스 및 경력 기록
기타 특수 강점
현재의 월간 소득 능력
프로젝트의 예상 투자 자본
대리인으로 등록 된 지역
왜 우리가 투자하기로 결정 했습니까?
왜 우리가 투자하기로 결정 했습니까?
집으로 돌아 가라.

월간 프로모션을 받기위한 등록

이메일을 입력하기 만하면 최신 제안으로 업데이트됩니다!