Liên hệ

Thông tin liên hệ

1. 316-318 Hải Phòng -Thanh Khê – Đà Nẵng

2. Khu L4 Lầu 4 Vincom – Ngô Quyền – Đà Nẵng

 SĐT:  (+84) 0236 3531 318

-45 Lê Hồng Phong – Hải Châu – Đà Nẵng

– HongDae BBQ Garden Hội An (Coming soon)

 SĐT: (+84) 0236 3532 139

-44 Phan Châu Trinh – Hội An